NBD Biblion recensie
door
Dr. R.J. Leewis

Je eigen boekje maken.
Dit boekje begint met een vijftal inleidende hoofdstukken over de structuur van een boek, de benodigdheden voor het binden, en de manier van werken. Daarbij wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om afvalmateriaal te gebruiken.

Vervolgens wordt in 100 uitstekend uitgelegde stappen een boekje in elkaar gezet.

Het laatste hoofdstuk betreft een korte lijst van " boekbinderswoorden".
Opvallend is de zeer systematische opzet. Er is geen sprake van overbodige ballast. De teksten zijn zo kort mogelijk gehouden.

Bij de inleidende hoofdstukken worden hier en daar wel woorden gebruikt waarvan het de vraag is of een 10-jarige die wel kent, maar in de 100 stappen is het taalgebruik heel helder.

Bovendien valt op, dat de tekst persoonlijk op de lezer gericht is: hij/zij wordt echt aan het handje meegenomen door alle handelingen heen en ook aangespoord om regelmatig te kijken hoe de eigen vorderingen zijn.
De stappen worden geïllustreerd door heldere tekeningen. Van een aantal details van de bewerkingen zijn kleurenfoto's toegevoegd.

Foto's van de leerlingen aan het werk verlevendigen het geheel.