BBC

Deze afkorting staat voor
BoekBindC
ollectief "Het Oude Ambacht"
en is opgericht 4 september 2004


Samenkomsten

Iedere 1ste zaterdag van de maand.

Leden en Doelstelling

De leden van de club zijn gevorderde amateurboekbinders, die veel ervaring hebben in het binden van boeken volgens de klassieke en moderne bindwijzen. Tevens hebben zij veel ervaring opgebouwd met diverse decoratietechnieken zoals vergulden, leerbewerken, snedebewerken en marmeren.
Doel van de club is om de bijeenkomsten te gebruiken om samen aan diverse projecten te werken als aanvulling op, en uitdieping van de reeds aangeleerde methoden.

MEI 2024

Deze site is nog slechts drie maanden te raadplegen.
Per september houdt de site op te bestaan,
tenzij er enthousiaste boekbinders zijn
die het boekbinderscollectief ( de bbc) en de website
voort willen zetten.

Dat zou fantastisch zijn.

Zo niet dan verdwijnen alle verhalen en gegevens
in de prullenbak.

Voor inlichtingen: info@bbc-hetoudeambacht.nlDecember 2023


Door allerlei omstandigheden is het ledenaantal van de BBC bijzonder afgenomen, zodanig dat de BBC jammer genoeg geen recht van bestaan meer heeft. De pogingen om nieuwe leden aan te trekken, zijn helaas mislukt.

We kijken terug op 19 fantastische boekbindjaren, waarin we heel veel bindwijzen gerealiseerd hebben en experimenteerden met allerlei technieken, zowel voor het boekbinden als voor het decoreren van papier en leer.

De website zal voorlopig in de lucht blijven, zodat nog steeds naar informatie gezocht kan worden.

Misschien komen er na ons toch weer actieve leden die het collectief nieuw leven in kunnen blazen. Het is zeer de moeite waard om samen met gelijkgestemde boekbinders een groep te vormen, zodat ervaringen uitgewisseld kunnen worden, problemen samen op te lossen zijn en het mogelijk is met elkaar technieken uitgebreid te bestuderen.

Reacties kunnen gegeven worden op info@bbc-hetoudeambacht.nl

(zie: Projecten in linker kolom en klik op de datum)© 2004-2023 BBC HET OUDE AMBACHT