Zaterdag 5 november 2005

Een heel bijzondere BBC-dag, omdat deze dag heel anders verloopt dan we eigenlijk gepland hadden. Op aandrang van Anton heb ik katernen van HBU deel 6 meegenomen waarin plaatjes geplakt moeten worden. De tijd dringt en er moet nog heel wat geplakt worden voor alles klaar is voor de verkoop van deze HBU-uitgave op de beurs in Leiden. Voor niemand is het een probleem om de geplande "Goddijn-werkzaamheden" aan de kant te schuiven en eensgezind en enthousiast wordt er geplakt, de hele dag, terwijl ik na de lunch eigenlijk wilde stoppen. Wat bestaat deze "Boekbindclub Het Oude Ambacht" toch uit een geweldige groep sociale, behulpzame en gezellige mensen.
Tussen al het plakken door is er ook nog tijd voor allerlei verslagen van werkzaamheden. Jopie laat haar, op de cursus van Cor Aerssens gemaakte overslagdozen zien, en deelt tassen van de Stichting Boekbehoud uit, met daarin voor eenieder een exemplaar van "De jonge werkman. Het Boekbinden", door E.van Calcar.

Anton en Ine vertellen aan de hand van foto's over het aanvezelen waarmee ze enkele dagen geleden geëxperimenteerd hebben in de door Anton gemaakte aanvezelbak. De resultaten liggen nog tussen de planken, worden bekeken, voorzichtig gescheiden en te drogen gelegd.
Op de site is bij het "verhaal van de leden" het hele experiment met foto's en verslagen te lezen.

Anton wordt, zoals gewoonlijk, te hulp geroepen bij het klinken van spijkertjes en het buigen van slothaakjes. Marjolein is nogal tegen wat problemen opgelopen bij het klinken van de spijkertjes aan de sluitbanden. Maar met hulp van Anton is dit klusje snel geklaard en kan ze haar eerste boek afmaken en trots het resultaat tonen.

Hans heeft het gedichtenbundeltje van Jopie ingebonden met een verdieping in de band, waar een reliëf de titel verbeeldt.
Jaap laat met trots en voldoening zijn 3e boek zien. Hij is geïnspi-reerd door het lijnenspel op een oude te restaureren bijbel en heeft dit overgebracht op het voorplat van zijn boek.