Zaterdag 4 februari 2017
Als project staat vandaag op het programma een fotoboek maken volgens een oude Duitse beschrijving, geschreven in een Gotische drukletter (Fraktur).
Bert heeft het artikel voor ons vertaald.
Hieronder volgt een beknopte samenvatting voor het maken van dit fotoboek, aangevuld met onze opmerkingen.
(een uitgebreide beschrijving kan bij ons aangevraagd worden.)


FOTOBOEK
VAN LOSSE, GERILDE BLADEN
MET VERLIJMDE RUG
DOORGEREGEN KOORD OF BUSSCHROEVEN
EN
OPGEZETTE PLATTEN


1. Het boekblok wordt gemaakt van losse bladen die voorzien worden van vier rillen op 2 à 3 cm uit de rug, en onderling 6 à 7 mm hart op hart (h.o.h).

Ad. 1. opmerking: Het maken van de vier rillen om de zes à zeven mm is een lastig en uiterst precies werk. Op het rilbord kunnen om de halve cm of om de cm rillen aangebracht worden, hetgeen sneller en nauwkeuriger werkt. De rillen komen dan ook zeker op gelijke afstand.
Na het maken van de rillen is het aan te bevelen die rillen met het vouwbeen even allemaal strak om te vouwen, waardoor de bladen, gebonden als boekblok, beter omslaan.

2. Langs de rug van de fotobladen worden van kop naar staart opdikkingsstrookjes van 2 à 3 cm breed geplakt.
(oranje op onderstaande tekening).

Ad. 2. opmerking: i.p.v. losse reepjes aan de rugkant van de fotobladen te plakken, kan een brede strook op het fotoblad gerild worden. Door die strook om te vouwen wordt ook opdikking gecreëerd. Zo wordt het niet op de juiste plaats en scheef plakken van losse strookjes vermeden.

3. Eventueel kan spinragpapier verwerkt worden, hetzij even groot als de fotobladen, hetzij vallend tussen kop- staart - en voorsnede.


Rillen op het rilbord en strakaanwrijven van de ril.

4. Door de 2 à 3 cm strook aan de rugkant van het boekblok worden gaten geboord, waar koord, band of i.d. door geregen kan worden. Het boren van de gaten kan nu blad voor blad gedaan worden, of in één keer door het hele boekblok na punt 6.

Ad. 4. opmerking: Om gemakkelijker het koord door te kunnen rijgen, kunnen de gaten in het boekblok beter iets groter gemaakt worden dan in de band. Dat zie je na het doorrijgen toch niet meer. Gaten kunnen o.a. geboord worden met een papierboor, met de dremel, met de screwpunch, met een perforator.

Corrie ponst gaten met een perforator.


Gerild fotoblad met omgevouwen rugstrook, waar de gaten in gemaakt zijn met de screwpunch.

5. De fotobladen worden gelijk gestoten en eventueel in de rug verlijmd.

Ad. 5. opmerking: Om een steviger boekblok te krijgen, is het aan te raden de rug te verlijmen nadat de fotobladen goed opgestoten zijn. Het boekblok heeft de neiging rond te gaan staan na het opstoten. Maar wordt het boek met de rug naar boven gelegd, dan kan het beter recht gestoten worden.

Boekblok gelijk gestoten, rug tussen bord geklemd om de rug te verlijmen.

6. Daarna kan het boekblok, indien nodig, schoongesneden worden. Vóór het snijden moet het boekblok dan eerst wel opgevuld worden, zodat een overal even dik boekblok ontstaat.

Ad. 6. opmerking: Ook bij het snijden van het boekblok ligt het boekblok op de snijmachine beter vlak en recht met de rug naar boven.

7. De band wordt gevormd door opgezette platten met overstek aan kop, staart en voorsnede, en worden op de oortjes van het ruggenbord gelijmd.

De platten bestaan uit twee scharnierende delen: een smalle rugstrook vanaf het ruggenbord tot net voor de eerste ril van het fotoblad en een groot deel met een overstek aan de voorsnede.
Beide delen zijn verbonden met een brede kneep van minimaal 7à 8 mm, zodat het plat vlak openslaat.

In de smalle rugstroken worden eveneens gaten geboord, corresponderend met die van het boekblok.

8. Het ruggenbord is even breed als de boekblokrug en even hoog als de platten.
Op kop en staart van het ruggenbord kunnen smalle reepjes karton geplakt worden als kapitaal. Het fotoboekblok valt dan precies tussen deze opgeplakte reepjes karton.


Schematische tekening van de band.

9. De platten worden bekleed in geheel linnen of leer, of in half linnen, half leer en sierpapier en de inslagen worden naar binnen afgewerkt. De binnenkant van het plat kan eventueel opgevuld worden tussen de inslagen en daarna beplakt met een spiegel die van de voorsnede tot de gaten in het rugdeel loopt.

10. Het ruggenbord wordt bekleed met een strook bekledingsmateriaal waarbij aan weerszijden van kop naar staart de inslagen als oortjes dienen. Alleen de kop- en staartinslagen worden naar binnen vast geplakt.

11. Het ruggenbord wordt op de boekblokrug gelijmd en de oortjes op het boekblok. Het boekblok valt precies tussen de opgeplakte en beklede kartonnen kapitaaltjes.


Corrie heeft het ruggenbord met de kartonnen kapitaaltjes op de rug gelijmd
en de oortjes op het boekblok.
12. De platten worden vervolgens op het boekblok bevestigd door het doorrijgen van koord door de gaten, of door busschroeven.

Ad.12. opmerking: Voor een goed en stevig resultaat kunnen de platten ook met een reepje lijm op het boekblok geplakt worden, van de rug tot de gaten.
Resultaat: een compact fotoboek dat goed opengaat.


Fotoboek, gemaakt door Fem.
Op het voorplat een detail van een door haar gemaakte sjabloondruk,