Zaterdag 9 april 2016
Grensland
Corrie heeft de catalogus Grensland meegenomen en daarin kunnen we de vele bijzondere boeken bekijken. Wat een boek vol inspiratie. Gelukkig krijgen we nog een paar keer de kans de boeken in het echt te bewonderen, want ze worden de komende maanden geëxposeerd in Brugge, Uithuizen en tenslotte in november/december in Haarlem.
Catalogus Grensland.
Het boek dat Corrie voor Grensland maakte.

Corrie maakte deel uit van ‘cluster 7, Magnificent seven +’. Zij kozen voor het thema Grenzeloos, voor een boekformaat van 20x20 cm., voor het toepassen van de gessotechniek op papier en voor het verwerken van een pop-up in het boek.

Als inspiratiebron nam Corrie een oneindige rij mensen. Wachtend op de bus? Komend van hun werk? Het kon alle kanten opgaan, maar al werkend kwam ze er niet onderuit de actualiteit erbij te betrekken. Dat is voor haar ook de achterliggende gedachte geworden bij de inhoud van dit boek. De oneindige rij mensen loopt door het hele boek en over het omslag.


Grenzeloos, ontwerp van Corrie.

Bij de ontwerpkeuze voor de band wilde ze de nadruk leggen op de veerkracht van mensen en dat dit soms niet zo zichtbaar is, maar wel aanwezig.
Het boekblok heeft ze genaaid en in het omslag gelijmd.
Als sluiting dient een bedrukte strip van kalkpapier, die magnetisch op elkaar klikt.

Woven and Interlocking Book Structures
Vandaag willen we twee boekjes maken via de beschrijving van Clair van Vliet en Elisabeth Steiner in hun boek Woven and Interlocking Book Structures: ‘Beauty in Use with text leaves’ (pag. 56 e.v.) en ‘Bone Songs’ (pag. 117 e.v.).
Het blijkt dat die ‘Bone Songs’ hetzelfde is als één van de boekjes die we op de donateursdag in 2015 kregen, maar niet allemaal zijn we daar geweest, dus wordt dit boekje vandaag ook gemaakt.

Woven and Interlocking Book Structures

Beauty in Use with text leaves
We beginnen met de ‘Beauty in Use with text leaves’, een boekje met een voor- en achterplat, gevuld met drie tekst- en twee tussenbladen, die alle door een concertina-strip verbonden worden.
Dit boekje biedt de mogelijkheid om losse tekst- of fotobladen op een originele manier te verwerken. De toegevoegde tussenbladen zou je ook kunnen vervangen door tekst- of fotobladen.
Kortom een boekje, waar je eigen fantasie op uitgeleefd kan worden!
Na veel meet- prik- snij- vouw- en priegelwerk zijn deze boekjes na 2 uur intensief werken klaar.
Buitenkant van ‘Beauty in Use with text leaves’.
Binnenkant van ‘Beauty in Use with text leaves’.


'Beauty in Use' van Marjolein waarbij de concertina in de rug goed te zien is en de doorgestoken flapjes een decoratieve rol spelen. Platten en tussenbladen zijn eigengemaakte stijfselmarmers.


Jopie en Fem passen een rugvariatie toe, door het uitstekende flapje van het laatste blad niet achter dat blad te vouwen, maar over de rug in het eerste blad, zodat de concertina gesloten is.

Bone Songs
Bij de ‘Bone Songs’ leren we een nieuwe vakterm: ‘french folded’. Dit is een officiële vouwwijze waarbij je een vel papier eerst van kop naar staart vouwt en vervolgens van links naar rechts. Je hebt dan een katern van 8 pagina’s met vouwen aan de kop en open kanten aan de staart.

bron: http://www.mprinting.com/folding_french.html

Zo kun je ettelijke katernen vouwen en die vervolgens met losse strips in elkaar weven.
Het was even puzzelen hoe de volgorde van het in elkaar steken van de katernen in de strips moest gebeuren, maar met goed kijken naar de tekeningen lukt het prima.
Het boekje valt, als het klaar is, prachtig open.
‘Bone Songs’ van Jopie
Bone Songs’ van Ine.
Bone Songs’ van Corrie.
‘Bone Songs’ in wording van Marjolein en Jaap.

Conclusies
Aan het eind van de dag trekken we de volgende conclusies:
1. de maten moeten zeer nauwkeurig en precies afgezet worden.
2. het werken met een liniaal met inch- verdeling werkt het beste.
3. omrekenen in centimeters en millimeters werkt onnauwkeurigheden in de hand.
4. het gebruik van zwaarder papier, minimaal 120 grams, geeft mooiere resultaten.
5. het exact volgen van de beschrijving en de tekeningen voorkomt problemen.
6. het construeren van deze boekjes eist intensieve concentratie en veel geduld.
7. de boekjes openen perspectief voor creatieve toepassingen.

Volgende bijeenkomst

De volgende keer komen we op 30 april bij elkaar en dan gaan we aan de slag met de
'reliure à la ligne' volgens de beschrijving van Denis Grégoire.