Zaterdag 5 september
Huisvlijt
Corrie heeft haar buidelboek klaar. Er is niets meer te zien van de lijmdoorslag waarover we schreven in het verslag van juli 2015. Ze heeft die plekken heel goed weg kunnen werken met een textielviltstift.
buidelboek van Corrie,‘Villa des Roses’ van Willem Elsschot

Omdat Corrie de vorige keer vroeg naar de ‘buttonhole’-bindwijze heeft Jopie de door haar gemaakte buttonhole-boekjes meegenomen.
buttonhole boekjes van Jopie
Het olifantenboek oogst wederom veel bewondering, Deze én andere buttonholes staan beschreven in de verslagen van juli en augustus 2009.
.

Fem en ik, Ine, hebben in 2003 een serie fotoboekjes op negen verschillende manieren gemaakt: genaaid of gelumbeckt, met opvulstrookjes, met omgevouwen randen, met of zonder spinrag of ander tussenpapier, met linnen stroken, met busschroeven, en met onzichtbaar naaisel. Fem heeft voor alle negen dummy's en de handleiding een fraaie doos gemaakt, bekleed met groen Elefantenhaut.


9 op verschillende manieren gemaakte fotoboekjes in cassette van Fem

Onze dummy's worden uitgebreid bekeken.

Onzichtbaar genaaid fotoboek
Vandaag laten we een wens van Marjolein in vervulling gaan! Ze heeft al diverse keren aangegeven dat ze het onzichtbaar genaaide fotoboek met fotobladen op linnen stroken zou willen maken.

Fem en ik, Ine, hebben de beschrijving van deze bindwijze ooit ergens gelezen, maar we kunnen niet meer achterhalen waar dat is geweest. Noch op internet, noch in de handboekbindbladen hebben we het terug kunnen vinden.

Wie dit leest en weet waar de beschrijving van dit fotoalbum te vinden is, vragen wij dit aan ons door te geven.

Gelukkig hebben we er indertijd wel zelf een uitgebreid stappenplan van gemaakt, zodat we nu toch aan de gang kunnen gaan om dit mooie fotoboek te maken.

onzichtbaar genaaid fotoboek met katernen van één fotoblad met twee aangeplakte stroken linnen

Dit fotoboek wordt gemaakt met losse bladen die langs de langs rugkant beplakt worden met 2 linnen stroken en als zodanig één katern vormen.
Eventueel kan een spinragblad of ander tussenpapier toegevoegd worden.
Het schutblad wordt gevormd door het eerste blad van het eerste katern, en het laatste blad van het laatste katern als ‘vliegend schutblad’. Op de binnenkant van de band wordt een dekblad in dezelfde kleur aangebracht.

Bijzonderheden:
- verwerking van losse bladen is mogelijk, in ieder formaat.
- verwerking van bladen met opgeplakte kaarten of i.d. is mogelijk. (liber amicorum bijv.)
- géén apart schutblad, omdat het effect van de linnen strook dan vervalt.
- voorste katernblad is ook te gebruiken als titelblad.
- kleine repen linnen kunnen eventueel opgebruikt worden.
- linnen stroken kunnen sierwaarde hebben door kleurencombinatie.
- spinrag kan met omgevouwen randje meegenaaid worden
- of het spinrag kan onder het linnen randje geplakt worden.
- het naaiwerk valt onzichtbaar weg in de stroken.
- het is een bewerkelijke bindwijze, waarbij uiterst precies gewerkt moet worden.
- er komt zeer veel opdikking in de rug.

Benodigdheden:
- fotokarton:
maat van gewenste fotoblad + afsnee aan voorkant, kop en staart.
Hoeveelheid: naar wens.

- schutbladen:
eerste en laatste genaaide fotoblad zijn te gebruiken als vliegend schutblad
in combinatie met een spiegel van hetzelfde fotokarton.

- linnen strookjes:
3,5 cm breed, in bijpassende kleur(en) bij fotokarton en even hoog als fotoblad. Hoeveelheid: 2x het aantal fotobladen.

- scharnierstroken:
2 stroken linnen van 3,5 cm breed, in dezelfde kleur als de linnen strookjes en even hoog als het fotoblad

- kraftpapier:
2 stukken kraftpapier, even groot als het fotoblad mét afsneeranden, die geplakt worden aan de scharnierstroken.

- opvulkarton:
dikte van fotokarton plus 4x de linnenstrook.
maat: gelijk aan die van fotoblad, min linnen randje van 0,5cm.

- bord:
voor de band.

- naaimateriaal:
naald, naaiband en naaigaren, liefst in kleur van de linnen stroken.

- karton:
voor het maken van de prikstrook.

- bandbekleding:
linnen, buckram, kunstleer of papier, etc.

- rugafwerking:
gaas, kapitaalband en kraft.

- vouwbeen:
teflon bij voorkeur, omdat papier en linnen dan niet gaan glimmen.

- mal van 5 mm :
of van breedte linnen strook min 5 mm

- prikpen + prikbak

-boekbinderslijm en kwasten

-stapel plakstroken

paperclips

Werkwijze:
1. Fotobladen snijden op gewenste maat, maar met afsnee aan kop, staart en voorkant, zodat het genaaide boekblok gesneden kan worden.

2. Linnen strookjes snijden: 3,5 cm breed en even hoog als fotoblad.
Aan ieder fotoblad komen langs de rugkant 2 strookjes linnen: 1 aan de voorkant (recto) en 1 aan de achterkant (verso), dus het aantal benodigde strookjes is 2x het aantal fotobladen.

Deze voorbereidingen hebben we thuis gedaan, zodat we nu beginnen met punt 3.

3.Te lijmen randjes op linnen aangeven:
Op de achterkant van de linnen strookjes worden aan de rugkant randjes gemarkeerd van 5 mm breed.
Fem gebruikt de prikbak als steun voor de mal en het linnen strookje. Ze heeft een mal gemaakt van kunststof die 5 mm minder breed is dan het linnen strookje.
Mal en linnen liggen tegen de zijkant van de prikbak. Langs de mal, die door zijn breedte meer houvast geeft, trekt ze dan de rechte potloodlijn.
Jopie werkt met twee koperen latjes, één van 8 mm breed en één van 5 mm breed. Tegen de 8 mm brede legt ze het linnen strookje, plaatst dan het 5 mm brede latje op het linnen én tegen het
8 mm latje en zo kan ze vervolgens de potloodlijn keurig recht trekken.


koperen latjes als mal,
één tegen het linnen strookje, één op het strookje.

4. Linnen strookjes op fotobladen plakken:

4a) Het 5 mm-randje op een strookje linnen tussen plakstroken insmeren met vinyl.


tussen plakstroken randje linnen insmeren
4b) Het fotoblad op dit ingesmeerde randje plakken, zodanig dat de niet ingesmeerde strook linnen buiten het fotoblad uitsteekt.

4c) Op het tweede strookje linnen ook het 5 mm-randje tussen plakstroken insmeren.

4d) Het tweede strookje linnen wordt eveneens op het reeds met 1 strookje beplakte fotoblad geplakt. De gecacheerde kanten komen dus op elkaar. Dit opplakken gaat gemakkelijk door de uitstekende randen van de twee strookjes linnen op elkaar te leggen, goed vast te houden en dan het lijmrandje van het strookje op het fotoblad te plakken.

4e) Zo alle strookjes op de fotobladen plakken en goed laten drogen.
5. De strookjes vouwen:
Het fotoblad met de linnen strook naar je toe leggen en de onderste strook naar binnen vouwen en platwrijven met het teflon vouwbeen.

6. De bovenste strook om deze naar binnen gevouwen strook vouwen:
de gevouwen strook goed plat wrijven, terugvouwen en naar buiten platwrijven.
Deze tweede strook steekt nu iets buiten de naar binnen gevouwen strook uit en je ziet de achterkant van het linnen.
Van het onderste strookje zie je de gekleurde kant van het linnen.


Op deze foto is het blad omgedraaid om te laten zien dat het ‘bovenste’ strookje (hier dus onder) iets uitsteekt. Je ziet een smal bruin randje langs de groene strook.

randjes omvouwen

7. Scharnierbladen prepareren:
2 linnen strookjes snijden van 3,5 cm breed van dezelfde kleur als de andere strookjes en even hoog als het fotoblad.

Een randje van 5 mm aftekenen op de achterkant van het linnen strookje, dat randje inlijmen en het kraftpapier erop plakken, zó dat het kraft uitsteekt.

Vervolgens van het linnen strookje een randje van 1 cm langs de hoogte om-vouwen naar de goede kant van het linnen.

Marjolein vouwt de strook van het scharnierblad
8. Prikstrook maken:
Op de prikstrook de kop- en staartkettingsteek aangeven en de ruimte daartussenin verdelen voor het naaien op bandjes. Op kop KOP schrijven.

9. 1ste en laatste katern maken:
9a) pak een ‘scharnierblad’, dus de scharnierstrook met het kraftpapier eraan geplakt. Draai dit blad om zodat je de achterkant boven hebt. Draai het opstaande randje van de linnen strook naar buiten, zodat je de goede kant van het linnen ziet.
(op de foto is voor de duidelijkheid linnen van verschillende kleur gebruikt!)


9b) pak een fotoblad, beplakt met de 2 linnen strookjes. Leg het neer met het naar buiten gevouwen strookje boven. (zie foto: punt 9b)

9c) plaats scharnierblad op fotoblad en steek de linnen vouw van het scharnierblad in de bovenste vouw van het fotoblad. Zet het geheel met een paperclip vast. Schrijf op kraft: eerste katern.(zie foto: punt 9c)

9d) pak 2e scharnierblad en leg dat blad met de goede kant van de linnen strook zichtaar neer. (zie foto: punt 9d)

9e) pak weer een fotoblad en leg dat fotoblad met het onderste naar binnen gevouwen
strookje linnen in de vouw van de scharnierstrook (zie foto: punt 9e)

9f) zet de bladen vast met een paperclip en draai het geheel om. Schrijf op kraftpapier:
laatste katern (zie foto: punt 9f)
10. Gaatjes prikken in eerste en laatste katern:
Let op: in deze katernen worden de gaatjes niet recht naar beneden door de vouwen geprikt, maar schuinweg naar het boekblok toe, (dus met de prikpen onder de vouw, aan de kant van het smalle opstaande strookje van het scharnierblad.
Dit om te voorkomen dat je de naaisteken ziet.

gaatjes onder de vouw geprikt

eerste katern:
Het prikken van deze gaatjes gaat goed door het katern ‘bezwaard’ over de rand van de tafel te leggen met daarop de prikstrook met de gaatjesmarkering zichtbaar.
Leg het eerste katern met het fotoblad op tafel, dus met het scharnierblad zichtbaar.
Zet de prikstrook met een paperclip vast op de vouw van het strookje.
Prik de gaatjes precies onder de vouw, door het strookje van het scharnierblad én het strookje van het fotoblad.
gaatjes prikken in het eerste katern

Laatste katern:
Doe hetzelfde bij het laatste katern maar let op dat dan het ‘scharnierblad’ op tafel ligt en het fotoblad dus zichtbaar is.

Tenslotte moeten de gaatjes in het tweede strookje van het eerste en laatste katern in de prikbak door het midden van de vouw geprikt worden.

11. Gaatjes prikken in de rest van de katernen:
Ieder fotoblad met de twee opgeplakte strookjes vormt één katern. De twee strookjes moeten stuk voor stuk voorgeprikt worden met behulp van de prikstrook in de prikbak.
Prik zo alle katernen voor, precies door het midden van de vouwen.

12. Naaien:
12a) leg ‘eerste’ en ‘laatste katern’ voor je neer, de stapel te naaien katernen en de stapel opvulkarton

12b) pak het ‘laatste katern’ en leg het met het ‘scharnierblad’op de tafel.
De scharnierstrook met de omgevouwen rand ligt naar je toe.

12c) leg de naaibandjes op de juiste plaats

12d) maak de eerste rij naaisteken: dóór de twee vouwen en óver de bandjes. Gebruik bij voorkeur naaigaren in de kleur van de linnen strookjes.

eerste rij naaisteken

12e) druk de genaaide stroken op de vouw naar binnen, zodat ze plat komen te liggen.

12f) leg een opvulkarton tot de linnen strook.

12g) plaats het volgende fotokatern met zijn onderste vouw in de bovenste vouw van het net genaaide blad.

12h) naai weer dóór de vouwen en óver de bandjes en vouw de strookjes naar binnen.

12i) één opvulkarton op het fotoblad leggen tot de linnen strook en één op het linnen tegen het begin van het fotoblad.

12j) zo alle katernen, én het ‘eerste katern’ in de vouwen naaien en steeds de opvulkar- tonnen tussen én op de fotobladen leggen.

12k) de resterende strookjes met de goede kanten tegen elkaar leggen.

12L) Nu over deze resterende strookjes door beide vouwen van buiten naar binnen steken.12m) het is even een priegelwerk om vervolgens de draad losjes door de achtereen-volgende gaatjes te rijgen, van binnen naar buiten, van buiten naar binnen, etc., maar je hoeft daarbij niet om de bandjes te naaien.


12n) nadat je uit de kop bent gekomen, vouw je de stroken dubbel naar binnen en haal je de naaibandjes door de naaisteken.Daarna kan de draad goed aangetrokken worden en afgehecht.

er zijn geen naaisteken zichtbaar!
Tot zover zijn we op de werkdag gekomen. Thuis worden de punten 13 t/m19 uitgewerkt. En dan hopen we de volgende keer de fotoboeken van eenieder te kunnen bewonderen.


13 Rug verlijmen:
eerst de rug en de kop goed gelijkstoten en controleren of de opvulkartonnen op de juiste plaats zitten.

14 Boekblok aan voorkant snijden:
eventueel rondzetten en kop en staart snijden.

15 Rug afwerken:
met gaas, kapitaalband en kraftpapier.

16 Band maken.

17 Fotoboekblok in band zetten:
via de scharnierstroken met kraftpapier.

18 Kraftpapier wegscheuren en rand schuren:
zodat geen verdikking te zien of te voelen is.

19 Dekblad aanbrengen op de binnenkant van voor- en achterplat:
in zelfde kleur en kwaliteit als de fotobladen.


Volgende keer komen we door omstandigheden pas de tweede zaterdag van de maand oktober bij elkaar.
Dan gaan we een buttonhole-fotoboek op een harmonicastrook maken.