Zaterdag 6 oktober 2012
Een bijzondere bijeenkomst omdat we Dieneke en Vincent Schoers als nieuwe leden van de bbc verwelkomen en we nu als bbc-club het maximum aantal leden bereikt hebben. Jammer dat Jopie en Ine bij deze gelegenheid verstek moesten laten gaan.
Deze werkdag stond bijna geheel in het teken van de bindwijze ‘K-118’, zoals reeds geïntroduceerd in het verslag van de vorige bijeenkomst van 4 augustus. (September waren we helaas allemaal verhinderd).
Ter herinnering : K-118 is een 500-jaar oude bindwijze gekenmerkt door sterke knepen, grote flexibiliteit en een bijzonder vlakke openligging. Geschikt bijvoorbeeld voor herinneringsboeken, fotoboeken en muziekboeken. Voor details verwijzen wij naar genoemd verslag.
Omdat blijkt dat boekrestauratie-ateliers en prominente boekbinders details op verschillende wijzen hebben geïnterpreteerd besluiten wij - na overleg - dat we de vrijheid hebben ook onze eigen wijzigingen op de details toe te staan.
De vorige bijeenkomst hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met het klaarmaken van de katernen, nu komt het naaien van het boekblok, het afwerken van de rug en de bevestiging van de platten aan de orde.

De volgende foto’s tonen de verschillende activiteiten:


naaien van het boekblok
het belijmen van de rug en bekleden met japans papier (Bert)
rug bekleden met japans papier (Dieneke)
besteken van het kapitaal (Jaap)
ronden van de platten aan de rugzijde (Marjolein)
perkamenten scharnieren op de rug

Anton heeft het boek klaar voor het bekleden, maar denkt er over om het niet óf gedeeltelijk te bekleden om de details van de opbouw zichtbaar te houden.


We gaan verder tijdens de volgende bijeenkomst.

Bert heeft geëxperimenteerd met de 'Caterpillar Stitch' , ofwel 'rups' - of 'duizendpoot' - of 'boekenwurm'-steek. Op internet zijn er veel beschrijvingen te vinden van deze steek, maar de meest duidelijke is te zien via http://www.youtube.com/watch?v=n8dpd-SD2jk

Het boek van Bert met de 'rups-steek' en de proeven die hij maakte op stukken karton. Onderstaande foto's laten de voor- en achterkant van de steek zien. Een leuke steek om mee te experimenteren!