Zaterdag 2 april 2011
Een bijzondere dag deze 2de april, omdat het een zomerse dag is met een temperatuur van rond de 24 graden, alhoewel we daar binnen weinig van merken, maar vooral omdat we unaniem een nieuw bbc-lid aangenomen hebben: Dinie Visscher, een gezellige, vriendelijke, enthousiaste en leergierige boekbindster. Zowel zij als wij zijn dus blij met haar komst in de club.

Jopie heeft krantenknipsels meegenomen die ze onder onze aandacht wil brengen. Allereerst een alarmerend bericht over het voornemen van het College van B&W Zutphen om de karakteristieke bibliotheek in de Broederenkerk in het hart van Zutphen te gaan sluiten.
Zie http://www.graafschapbibliotheken.nl/website.
De bieb waaraan wij goede herinneringen bewaren wegens onze eerste bbc-expositie in 2006, waarvan een indruk te zien is op onze site onder 'exposities'.

Op de site http://petities.nl/petitie/behoud-de-zutphense-bibliotheek/all_signatures#tabs kan iedereen die tegen deze sluiting is de petitie van de initiatiefgroep tot behoud van deze bibliotheek ondertekenen.

Vervolgens laat Jopie ons een artikel uit Trouw van 1 april lezen over een spectaculaire vondst van 1ste eeuwse Christelijke Boeken: zeventig ‘boeken’ geschreven in codetaal, die bestaan uit miniatuur loden bladzijden bijeengehouden door loden ringbanden.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4716/christendom/article/detail/1868309/2011/04/01/Archeologen-Oudste-christelijke-documenten-ontdekt.dhtml

1ste eeuws Christelijk boek
echt of niet ????


Onze meningen zijn zeer verdeeld over de inhoud van dit artikel en de gedachte aan een 1 april mop komt spontaan op. Enig zoeken op internet bevestigt het vermoeden dat deze vondst waarschijnlijk niet op waarheid berust.
Zie http://gegrammena.wordpress.com/2011/03/31/spectaculaire-vondst-van-1e-eeuwse-christelijke-boeken

Uitgebreid worden hierna de atlasbindingen van Fem, Dinie, Marjolein en Hans bekeken. Alle boeken vallen prachtig open en we vinden het een uitstekende binding om platen op een fraaie manier te verwerken.
Fem heeft voor de atlasbinding platen van trollen verwerkt, afkomstig van een kalender, maar nu prachtig als verhalenboek te bekijken. Ze heeft er een bandzetter met een 'passe-partout-plat' van gemaakt en gebruikte soepel boekbinderslinnen voor de bekleding.


atlasbinding van Fem

Zo'n 'passe-partout' plat bestaat uit twee op elkaar geplakte borden, waarbij in het bovenste bord een uitsnede gemaakt wordt. Het achterplat moet uiteraard even dik zijn als het voorplat, inclusief de linnen inslagranden en de dikte van de illustratie. Bij het plakken van de borden op het linnen worden eerst alleen het achterplat en het voorplat met de uitsnede verwerkt. In de uitsnede wordt het linnen naar de hoeken ingesneden en teruggesneden tot inslagen, die naar binnen geplakt worden. (oranje inslagen op onderstaande foto A )

Vervolgens wordt de afbeelding op de uitsnede geplakt (foto B) en daarna daar bovenop het tweede bord. (foto C). Tenslotte kunnen alle inslagen naar binnen geplakt worden en is de band klaar.


A: inslagen van uitsnede naar binnen geplakt


B: de afbeelding wordt op de uitsnede geplakt


C: het tweede bord wordt op het voorplat aangebracht


D: voorzijde van de band; inslagen moeten nog afgewerkt worden

De atlasbinding van Dinie is een boekje geworden dat naar boven opengaat. Op die manier kunnen de platen van de Twentse natuur goed bekeken worden. Dinie heeft samen met Anton de band ontworpen. Ze hebben een stempel van linoleum gemaakt en die in het leer verwerkt zoals we beschreven hebben in het verslag van september 2010. Het oog van de vogel is met goud gestempeld. Aan de zijkanten zijn de blauwe opvulstrookjes die op de shirting rugstroken geplakt zijn, goed te zien. (zie verslag maart 2011)


boek open zodat de plaat te bekijken is

voorkant van Dinie's atlasbinding

zijkant van het boek waarbij de blauwe strookjes goed te zien zijn

de linoleum stempel

Marjolein wil het boek gebruiken om er allerlei knipsels in te plakken en heeft daarom gezorgd voor een flinke rugopdikking door voor de rugstroken dikker linnen te nemen dan de dikte van de gevouwen vellen. In de verdieping van het voorplat komt nog een foto of plaat.

atlasbinding van Marjolein

Hans heeft, na de dummy van de vorige maand die hij op de werkdag maakte, een nieuw project onder handen genomen voor deze atlasbinding: platen en beschrijvingen van de polder waarin hij woont: de Uithoornsche polder. Voor de bekleding van de band heeft hij een zeer toepasselijke poster van Escher gebruikt.

Vorige maand schreven we over de strookjes waarop de platen geplakt worden:
beide strookjes zijn dus op een verschillende kant van de shirting geplakt. Dit in tegenstelling tot de werkwijze die we in ons verslag van september 2008 beschreven!! Daar worden de strookjes op dezelfde kant van linnen of shirting geplakt. Hans en Bert passen beide werkwijzen toe om te kijken of er verschil te constateren is in het uiteindelijke resultaat. Dat zullen we volgende maand horen !
Omdat Hans nu een ander boek gemaakt heeft én omdat Bert niet kon komen, kunnen we niet zien of er verschil is in de eindresultaten.

atlasbinding van Hans, resp. voor- en achterkant en open geslagen, zodat de plaat zichtbaar is.
Als nieuw project willen we een boek binden volgens de aanwijzingen van De Braaij, beschreven in Onderwijs van 't Boek Binden. Nu we het boekje gelezen hebben, komen we tot de conclusie dat hetgeen De Braaij in vogelvlucht behandelt, uitvoerig door Goddijn in zijn boek Westerse boekbindtechnieken van de Middeleeuwen tot heden beschreven is.
De Braaij geeft de werkwijze voor 3 verschillende boeken aan. Als eerste schrijft hij over twee spitselbanden, van pagina XXXV t/m LXI, hetgeen overeenkomt met de beschrijving van Goddijn van blz.153 t/m 166.
De Braaij sluit af met een boek met houten platten en sloten van pag. LXIII t/m LXXVII, te vergelijken met de gotische band bij Goddijn van pag. 63 t/m 78.
De meesten van ons hebben dus in feite deze boeken al gemaakt, maar een herhaling ervan óf het afmaken van een dergelijk boek lokt wel aan. Fem, Marjolein en Jaap gaan de spitselband maken, terwijl Frans, Anton, Jopie, Dinie en ik voor de gotische band kiezen.
Allerlei materiaal komt op tafel:


perkament om strookjes van te snijden
planken waar staafjes ijzer ingeslagen worden om steun te geven aan de perkamenten bandjes en om er omheen te naaien,persen waarin boekblokken gehangen worden om de rug in te kunnen zagen,
naaibanken om touw op te spannen

en de katernen erop te naaien,

prikblokken om de katernen voor te kunnen prikken


genaaid op perkamenten bandjes


genaaid op touwen

Zo is iedereen ijverig bezig en zijn de boekblokken aan het einde van de middag allemaal genaaid. Thuis kunnen de ruggen gelijmd worden en de boekblokken rondgezet, zodat we een volgende werkdag de sneden kunnen verven of vergulden.