Zaterdag 4 september 2010
We gaan vandaag verder met het opbouwen van de springrug. Wij doen dat direct op de boekrug, maar in andere beschrijvingen wordt de rug apart van het boek gemaakt en pas als deze helemaal klaar en rond is om de rug geklemd. Beide methodes hebben gemeen dat de rugbreedte zeer secuur opgemeten moet worden en daar komt dan 2x 5mm aan weerszijde van de rug bij, want het ruggenbord loopt door tot over het onderbord.
Om deze rugbreedte plus extra rand goed op te kunnen meten, wordt een rand van 5 mm langs de rug afgetekend, zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het boekblok.
Zo kan dan van lijn naar lijn de exacte breedte met behulp van een papiertje opgemeten worden. Handig hiervoor zijn de gele memostickers!

aftekenen van de 5 mm rand langs de boekrug

Het ruggenbord mag langer dan de boekrug zijn, om later -na droging- op de juiste maat gemaakt te worden, maar moet in de breedte exact op maat gesneden worden. Daarna wordt het bevochtigd en in een vlag rondgezet.
Een vlag is een rond stokje met een lap al of niet eraan vast gemaakt. Een losse lap is bruikbaar voor diverse stokken, variërend in diameter. Een vastgemaakte lap geeft wat meer houvast bij de start van het rollen.
Het ruggenbord wordt, nadat het vochtig gemaakt is, tegen het ronde stokje gelegd en al rollend wordt de doek om stok en ruggenbord gewonden. Resultaat is een perfect rond ruggenbord!


ruggenbord vochtig maken


ruggenbord in vlag leggen


ruggenbord in vlag draaien


resultaat: ruggenbord gerond


De rug én het ruggenbord worden ingelijmd en dan wordt het ruggenbord exact van lijn tot lijn geplakt en stevig vastgewreven.


inlijmen van ruggenbord én rug


vastwrijven van het ruggenbord op de rug
als ruggenbord is hier blauw karton gebruikt

Vervolgens wordt de maat weer opgemeten van het opgeplakte ruggenbord en wordt een tweede strook ruggenbord gesneden, bevochtigd en rondgezet in de vlag. Zo wordt doorgegaan tot de rug even dik is als het bovenbord. Iedere nieuwe laag ruggenbord is dus een fractie breder dan de voorgaande.


Fem toont de opgebouwde rug.
Duidelijk is te zien dat de hoogte van het ruggenbord nog afgewerkt moet worden.

Verder kunnen we vandaag niet werken aan het boek, omdat deze rug door en door moet drogen. De middag besteden we aan het leren maken van linoleumsnedes. Sommigen van ons zijn daar al zeer bedreven in, anderen hebben dit nog nooit gedaan en leren nu te werken met de diverse mesjes, van dun naar dik. We vinden het erg leuk werk, maar je moet wel heel voorzichtig te werk gaan om niet uit te schieten. Vervolgens kun je de linosnede met verf inrollen en daarna afdrukken, of gebruiken als embossingmal door de linosnede op leer in de pers te leggen. Zo krijg je fraaie resultaten.

de linosnede van Anton
en hieronder de afdrukken in leer

Jopie trekt het portret van een clown over en drukt de potloodlijnen door op het linoleum


Jopie kerft de contourlijnen van de clown in het linoleum, rechts het resultaat ervande embossing van de clown in het leer

En zo vloog ook deze zeer productieve en inspirerende werkdag weer veel te vlug voorbij.
Volgende maand slaan we de werkdag over, omdat we dan allemaal naar Utrecht gaan,
naar de donateursdag van de Stichting Handboekbinden .