zaterdag 1 november 2008
Het was een ijdele hoop, de wens vorige maand, dat iedereen aanwezig zou zijn! Fem en Hans moeten helaas verstek laten gaan. Ze missen daarmee de vele getoonde werkstukken en de interessante gesprekken die daaruit voortvloeien.
Frans heeft Goddijn’s boekmodellen 13, 14 en 15 klaar
(op de foto afgebeeld van rechts naar links!) en aan de hand van zijn boeken komt het gesprek o.a. weer eens op het gebruik van notenklontjes, waarmee je die mooie bruine kleur in de stijfselmarmers kunt maken.
Frans herhaalt dat je die notenklontjes o.a. bij Jacob Hooy kunt kopen, maar via internet kun je nog veel meer verkoopadressen vinden en ook klontjes in andere kleuren. Oorspronkelijk werden deze notenklontjes gebruikt om hout te kleuren.

boekmodellen gemaakt door Frans, van links naar rechts: model 15, 14 en 13

Boekmodel 13 is een band met kartonnen platkernen, een Bradelband of ‘in carton gemaakt’ uit de 19de eeuw. Frans heeft de platkernen bekleed met eigengemaakte stijfselmarmers en ook voor de schutbladen maakte hij bijpassende stijfselmarmers.
De kleine formaten Bradelbanden werden in een doorlopend stuk karton gebonden, zoals Frans deed. De grotere Bradelbanden hebben een band die bestaat uit 3 delen, te zien in het Bradelboekmodel van Jopie, verderop in dit verslag.
Boekmodel 14 is een omslagband met lias, uit de 18de eeuw.
Goddijn beschrijft een variatie van deze binding voor eenvoudig en klein formaat bindwerk, veel voorkomend in oude archieven en bibliotheken. De naam lias stamt van het latijnse ‘ligare’, hetgeen ‘binden’ betekent.
In feite hebben we dus een bundel aaneen-geregen papieren. Frans heeft voor de omslag oranje gekleurd perkament gebruikt, afkomstig uit Spanje
Boekmodel 15 is een kopie van een 18de eeuwse omslagband met directe strengeling. Het kenmerkende van deze binding is, dat ieder katern met eigen aparte strengelingen van gedraaide perkamenten strookjes, verbonden is met de perkamenten omslag. Als versteviging zijn op de rug onder de strengelingen ofwel ‘nestels’ stukjes leer verwerkt.
Duidelijk is te zien hoe de nestel, het gestrengelde perkament, aan de binnenzijde van het katern afgewerkt wordt.
Dit wordt dus bij ieder afzonderlijk katern op deze manier gedaan.

Voor de sluiting heeft Frans deze perkamenten omslagband afgewerkt met een flap en een leren lus met benen knoop.
Naar aanleiding van deze boekmodellen van Frans bespreken we de diverse methoden om papier het uiterlijk te geven van geschept papier. Het blijkt dat diverse bbc-leden dit op een verschillende manier doen. Sommigen leggen het vel papier met de rand op een stuk karton, om vervolgens het papier langs het karton af te scheuren. Het resultaat is een gerafelde rand die de scheprand prima imiteert.
Anderen maken eerst een scherpe vouw aan het vel, om deze vervolgens met een vouwbeen door te 'snijden'. Het resultaat is een fijne gerafelde rand, die eveneens een scheprand goed nimiteert.

Een andere methode die toegepast wordt, is het scheuren van het papier langs een liniaal. Eerst wordt dan de buiten de liniaal stekende rand papier licht bevochtigd met een nat penseel. Door vervolgens stevig drukkend op de liniaal het papier er voorzichtig langs weg te trekken, ontstaat ook een fraaie rafelrand.Anton heeft de Franse band klaar. Hij vertelt hoe hij verfijningen toegepast heeft om niets te kunnen zien van randen papier of andere verdikkingen van gebruikt materiaal. Om geen werking van de kartonnen platkernen te krijgen, heeft hij de oren helemaal doorgeplakt tot aan de frontkant van de borden en vervolgens heeft hij de buitenkant van de borden en de rug ook helemaal beplakt met één vel papier. Zo wordt het kromtrekken van de borden ingetoomd! Nadat alles goed gedroogd was, is hij begonnen met de afwerking in leer van rug en platdelen. Eerst heeft hij, zoals Cambras adviseert, het leer op de rug gelijmd en gecordeerd rond de ribben, om het daarna volkomen te laten drogen, alvorens de platdelen te bekleden.
Omdat hij stotend wilde werken met het marmerpapier tegen het leer, werkte hij met een liniaal om het leer in een rechte lijn op de platten te verlijmen. Door te werken met stijfsel kon hij beetje bij beetje het leer dwingen in die rechte lijn te komen én te blijven. Nadat ook deze fase weer de tijd gekregen had geheel te drogen, kon hij het eigen gemaakt terpentijmarmer stotend op de platten verwerken. Omdat papier kwetsbaar is op de hoeken maakte hij verdekte perkamenten plathoekjes.
Met in kleur afgestemde handbestoken kapitaaltjes kunnen we concluderen dat dit boek een zeer geslaagde Franse Band is geworden.
Franse Band van Anton
verdekte hoekjes van de Franse Band
Anton heeft ook het 11de boekmodel klaar: een spitselband: een doorregen band met kartonnen platkernen, opliggende bindingen, losse rug, direct bestoken kapitaal, omgezette randen en lintsluiting, stammend uit de 17de eeuw.
Het boekblok is een oud gebedenboek dat hij opnieuw genaaid heeft. Vervolgens schuurde en verfde hij de sneden. Voor het binden in de perkamenten band volgde hij de eerste methode die Goddijn aangeeft: het los inleggen van de kartonnen platkernen.
Tenslotte bracht hij op het voorplat met de rolfilet een versiering aan van gouden lijnen.
perkamenten band van Anton, boekmodel 11

Jopie heeft weer nieuwe beschrijvingen gevonden van bijzondere kapitaalbandjes en is dus druk doende deze te maken: Italiaans renaissance kapitaal, Duits omvlochten kapitaal, kloosterkapitaal en tongkapitaaltje. Zo breidt zich haar verzameling miniboekjes met kapitaalbandjes steeds verder uit en kunnen we bij haar de diverse exemplaren bekijken.

Italiaans renaissance kapitaal

Duits omvlochten kapitaal
kloosterkapitaal

tongkapitaal

Behalve Jopie is ook Anton bezig met kapitaalbesteken.
Hij is echter niet op miniboeken bezig, maar op een volgend boekmodel van Goddijn.
Jopie heeft tussen afgedankte boeken een fraai perkamenten exemplaar met een hand-bestoken kapitaal gevonden. Het boek dateert uit 1666 en beschrijft de geschiedenis van Enkhuizen. Via de open rug kun je heel goed de rugstroken zien, die tussen de touwbindingen aangebracht zijn. Dit boek bewijst weer eens hoe perkament als bandbekleding de tand des tijds doorstaat.


de geschiedenis van Enkhuizen uit 1666 in een perkamenten band

Verder laat ze ons de Bradelband zien die zij gemaakt heeft van het 13de boekmodel van Goddijn. De band bestaat uit 3 delen: een rug met over de kneep doorlopende flappen die op de schutbladen geplakt worden, en 2 platkernen die weer op die flappen geplakt worden.
De Bradelbanden werden meestal geheel bekleed met marmerpapier, maar Jopie heeft echter om practische redenen de band bekleed in half linnen, half marmerpapier.
De fraaie stijfselmarmers die ze op de platten gebruikte zijn van de hand van Suzanne Krause.


Bradelband van Jopie

Bert had vorige maand al voorbereidingen getroffen voor de getwijnde binding, zoals te lezen in het verslag van october 2008. Onder toeziend oog van Anton weeft hij nu de naaidraden door de vlechtstroken.
Een uiterst kwetsbaar, precies en tijdrovend werkje, maar met een fraaie weefrand. Hij laat ons ook zien hoe de katernen aan elkaar verbonden worden.
We zijn zeer benieuwd naar het uiteindelijke resultaat.
Bert vertelt ook nog hoe hij te werk is gegaan om de afbeelding van de oude boek-omslag van het boek van W.G. van de Hulst: De Bijbelse Geschiedenissen, opnieuw te kunnen gebruiken voor een nieuwe band om het herstelde boekblok.
Allereerst scande hij de afbeelding. Daarna volgden diverse bewerkingen in Photoshop en Paint om vlekken weg te werken en de afbeelding helder te maken.
Nu hij een bevredigende afdruk op papier verkregen heeft, volgt de laatste fase: afdrukken op boekbinderslinnen.
resultaat na het scannen

resultaat na het bewerken

Jaap heeft voorbereidingen getroffen voor het maken van de spitselband (boekmodel 11) en naait de katernen op de perkamenten naaibanden. We waren bang dat het naaien om de 'spijkers' te veel ruimte in het naaiwerk zou geven, maar niets is minder waar. Het naaiwerk ziet er prima uit als het van de 'spijkernaaibank' wordt gehaald.
boekmodel 11, de spitselband in wording bij Jaap

Maanden geleden legde Jaap ons een probleem voor over het inbinden van een jaargang tijdschriften. In het verslag van april 2008 lezen we: "Jaap moet een jaargang tijdschriften inbinden, maar de bijgeleverde band is 2,2 cm te wijd. Wat doe je er aan? De bijgeleverde band is berekend op het inhangen met metalen pennen. Er werden verschillende opties te berde gebracht, maar helaas, een definitieve oplossing kwam er niet. We zijn dan ook benieuwd hoe Jaap dit probleem uiteindelijk oplost".

Vandaag vertelt Jaap ons hoe hij met dit probleem geworsteld heeft, maar ook hoe het hem uiteindelijk gelukt is de tijdschriften perfect in te binden in de erbij geleverde originele band.
Het betrof tweemaal een uitgave van de firma Waanders: De geschiedenis van het Boerenleven in Nederland. De serie bestond uit 35 afleveringen en moest in twee banden worden ingebonden; in totaal ging het dus om 4 banden.
De banden waren aan de de binnenkant van vóór- en achterplat nog opgedikt met grijsbord, dat bekleed was met wit glad papier.

Jaap vertelt:
"Tijdens de bijeenkomst in april kreeg ik o.a. het advies om de rug op te dikken en op die manier pas te maken. De raad van de collega's heb ik opgevolgd door naaigaren 13 te gebruiken en door tevens de rug te versterken met stevig papier, dat ik om de rug heb gevouwen. Na het geheel genaaid en alle andere gebruikelijke handelingen verricht te hebben, perste ik het boek af. De kneep was niet al te breed, dus daar zou het nog fout kunnen gaan.
Toen ik het boek uit de pers haalde en opensloeg, liet het schutblad los. Bij de andere delen gebeurde helaas precies hetzelfde. Het bleek dat het witte papier van de opdikking voorzien was van een coating. Er restte mij niets anders dan de boel weer los te halen. Gelukkig kreeg ik het schutblad vanwege die coating gemakkelijk los. Wat nu?
Eerst heb ik de band onderhanden genomen en de opdikking er uit gehaald. Dat ging vrij gemakkelijk".

opdikking die Jaap uit de band haalde

" Daarna sneed ik de rug uit de band. De bekleding liet zeer gemakkelijk los, dus kon ik er een nieuwe rug inleggen".
Losgesneden originele band.
Nieuwe rug op originele bekleding.
Links en rechts van rug is genoeg oversteek om onder de bandbekleding weg te werken.
" Vervolgens nam ik het boekblok onder handen. Alles weer losgehaald en de katernen opnieuw genaaid, maar nu met naaigaren van normale dikte. Bovendien liet ik het opdikkings-papier weg. Na het aanbrengen van gaas en een drierug kon ik de breedte van het ruggebord bepalen. De tekst van de originele band paste gelukkig nog precies op de nieuwe breedte van de rug, die een stuk smaller was dan de oorspronkelijke rug van de meegeleverde band.
Er bleef daarom aan beide kanten van de rug voldoende oorspronkelijke bekleding over om ónder de bekleding van het vóór- en achterplat weg te werken. Nu was er een normale band die goed om het boekblok paste.
Het heeft wat zweetdruppels gekost, maar uiteindelijk is het toch gelukt".
Een laatste interessante vermelding van deze dag is de tip van Jaap om uit te kijken naar een bijzonder illustratief en informatief boek, zeker voor kinderen, ook al is het in het engels:
The History of making Books. Een uitgave van Gallimard Jeunesse. ISBN 0-590-47652-1
Via internet wordt het bij diverse handelaren aangeboden.