Zaterdag 6 januari

De eerste werkdag van het nieuwe jaar starten we met slechts 6 van de 13 leden. De afwezigen zijn helaas verhinderd door diverse omstandigheden, zoals ziekte, vakantie, festiviteiten of verbouwingen.
Jammer, want ze missen een interessante, leerzame, informatieve, gezellige en vooral: een niet te vergeten "heerlijke" dag door de traktaties van Adrie en Ine.

Anton wijst ons op het net verschenen, in het Nederlands vertaalde, boek over boekbinden van Josep Cambras: Het complete handboek Boekbinden, uitgegeven door Cantecleer. Een interessant boek met veel gedetailleerde foto's, die een goed beeld geven van de veelheid van technieken.
Ook wordt de geschiedenis van het boekbinden door de eeuwen heen beschreven en komen gereedschappen en materialen uitgebreid aan de orde.
ISBN: 9021337509. Te koop o.a. bij Bol, en Van Stockum in Den Haag. Prijs: € 34,95.
Bij sommige stukjes tekst plaatsen we wel onze vraagtekens t.a.v. de vertaling. En zo ontdekken we ook een nieuwe term voor driegen: de hondentandbinding.

Anton laat ons verder prachtige mappen en dozen zien die hij gemaakt heeft voor de papieren, pennen en potjes inkt, die bij zijn verzameling stencilmachines horen. Op http://www.stencildruk.nl heeft hij de hele geschiedenis van dit drukprocédé uitvoerig en duidelijk beschreven.
Ook vandaag gaat hij verder met het maken van nog een doos voor een serie stencilpennen. Zo kunnen we dus zien hoe hij deeltje voor deeltje deze doos opbouwt van opstaande én liggende richeltjes bord, die hij daarna weer bekleedt met een zeer soepele dunne kartonsoort.
Een arbeidsintensief werk met een schitterend resultaat!

Hans heeft n.a.v. zijn presentaties over de geschiedenis van het boekbinden diverse kapotte boekjes aangeboden gekregen met de vraag of die opgeknapt kunnen worden. Hij heeft enkele exemplaren mee genomen om die samen te bekijken en te overleggen wat de beste behandeling zou zijn. De meeste boekjes hebben losgeraakte ruggen en pagina's. Bovendien is er al eens aan sommige boekjes het een en ander gerepareerd, helaas zonder vakmanschap, te zien aan de manier waarop één van de boekblokken aan de kop te krap en zelfs door de tekst heen gesneden is. Jammer.
Onderstaand boek laat duidelijk zien, dat men vroeger inderdaad allerlei resten papier hergebruikte, hier als rugafwerking.

Jopie legt Hans het gebruik van de foliepen uit. Hij wordt helemaal enthousiast over de mogelijkheden van dit fraaie stukje gereedschap en blijft experimenteren met teksten en ornamenten op verschillende ondergronden: papier, linnen en leer.

Fem kon even niet verder aan boeken van het Goddijnproject en ontfermt zich daarom over jaargangen Donald Duck's die ingebonden moeten worden. Van verschillende kanten heeft ze te horen gekregen dat dit vreselijk werk is, omdat die tijdschriften op zo'n slap papier gedrukt zijn.
Tijdens het naaien merkt ze dat de tijdschriften geen stevig blok vormen en dat de rug erg opbolt.
Er zal dus goed geperst moeten worden.

Jopie is zeer geïnteresseerd in de vele vormen van kapitaalbandjes die er beschreven zijn in de loop der geschiedenis en gaat daarom al die kapitaaltjes op miniatuurboekjes maken.
Nu is ze begonnen met een serie kapitaaltjes aan de hand van het Franse boek "Les tranchefiles brodées", uitgegeven door de Bibliothèque Nationale, Parijs 1989.

Ik (Ine) ben bezig met het gedriegde boek. Het naaien van de katernen is klaar en omdat ik de rug open wil laten, pas ik opgezette platten toe. De naaibanden wil ik in die platten met naaigaren verwerken en heb daarom enkele schetsen van mogelijke verwerkingen gemaakt. Vandaag experimenteer ik met het maken van gaatjes in de borden waar ik het naaigaren door wil rijgen. Het kleinste "boortje" van de screwpunch blijkt niet geschikt te zijn, want dan ontstaan nog veel te grote gaten. Uiteindelijk lukt het prima met een boekbindersnaald. Dus kan ik in het toe te passen en reeds met papier beklede bord het patroon gaan prikken. De tijd vliegt voorbij, dus zal het werk thuis afgemaakt moeten worden